logo

GÖTEBORGS POSTEN

Diplom till Göteborgspostens musiktalang-tävling, GP-SCEN.

Logotyp till tidningens ungdomssida, Attityd.